SALGSSLUTSEDDEL

Sales Contract

 

Udarbejdet af Jakob Svaneberg 1999

Dato: //
Date

Købers navn, adresse og evt. TLFNR:

Buyer Name, Address and Phone No.

Sælgers navn, adresse og evt. TLFNR:

Seller Name, Address and Phone No.

 

Mærke:
Manufacturer
Model:
Model
Årgang:
Year
Drivkraft:
Fuel
KM:
KM/Miles
Stelnr:
Chassis no.
Reg.nr:
Licenseplate 
Pris:
Price

                              

Usynet Synet Dato // (Not used when sold outside Denmark)

                                           

Garanti
Guarantee
Ja/Yes Nej/No Hvis Ja,  Hvor længe:
If Yes, how long.

               

Restgæld
Loan in the Vehicle
Ja/Yes Nej/No Hvis Ja,  KR: Hvor:
If Yes, how much                        
         
Where
Evt. Afdrag:
Payoffs
Første afdrag den://
Date of first Payoff 
Sidste afdrag den://
Date of last Payoff

                  

The above mentioned Vehicle is sold as it is with any defects or missing parts and without any guarantee, unless mentioned in this Contract. Unless mentioned in this Contract, there is no loan in the Vehicle. If there is License plates on the Vehicle and the Vehicle is registrated at the Vehicle Department, the Buyer is forced to either Remove the Plates or Registrate the Vehicle in His/Her own Name within 3 Weeks from the date mentioned in the top of this Contract. Ovenstående køretøj er solgt som afhentning, uden nogen form for garanti på nogen dele hvis ikke andet er angivet i denne slutseddel, og er købt som afprøvet og beset, og med de fejl og mangler der eventuelt måtte være på overtagelsestidspunktet. Køretøjet er frit og ubehæftet, hvis ikke andet er angivet i denne slutseddel. Hvis køretøjet er indregistreringspligtigt og er indregistreret, forpligter køber sig ved underskrift af denne slutseddel at omregistrere eller afmelde køretøjet inden 3  uger fra ovennævnte dato.

           

Købers underskrift:
Buyers Signature
______________________ Sælgers underskrift:
Sellers Signature
______________________